2 giờ sáng về đến Quê nhà

Nửa đêm về đến quê nhà,
Đèn chong giường bệnh mẹ già mê man.
Nếp nhăn khuôn mặt võ vàng,
Tóc sương bung rối mơ màng mắt sâu.
Cơn ho run rẩy nát nhầu,
Nặng nề hơi thở chìm sâu căn phòng...

Hành trình từng phút chờ mong,
Quỳ ôm tay mẹ vào lòng tay con.
Bàn tay nhung lụa hao mòn,
Bàn tay sáng tạo đời con – Cho đời.
Mẹ ơi con nói một lời:
“Cả trong tay mẹ đất trời của con”.


Vinh Thạnh, ngày 2-5-1983

Trích từ thi tập Làng quê tim tôi.