Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi hongha83 vào 10/01/2021 20:39

Em về buông bỏ sân si
Khơi trong gạn đục từ bi với mình
Ừ thôi...
ngược gió nghe kinh
Lá hồn nhiên rụng tử sinh nhẹ hề...


Nguồn: Nhánh buồn trổ hoa (thơ), Mai Hường - Miên Trường, NXB Hội nhà văn, 2020