11/08/2022 00:52Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Về

Tác giả: Võ Miên Trường

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 10/01/2021 20:39

 

Em về buông bỏ sân si
Khơi trong gạn đục từ bi với mình
Ừ thôi...
ngược gió nghe kinh
Lá hồn nhiên rụng tử sinh nhẹ hề...
Nguồn: Nhánh buồn trổ hoa (thơ), Mai Hường - Miên Trường, NXB Hội nhà văn, 2020

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Võ Miên Trường » Về