27/05/2024 06:07Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoạ Quảng Trị niết sứ Hồ Hữu Nguyên thu dạ phiếm du Hãn giang nguyên vận
和廣治臬使胡友元秋夜泛遊捍江原韻

Tác giả: Nguyễn Phúc Ưng Bình - 阮福膺苹

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi hảo liễu vào 27/12/2014 08:32

 

Nguyên tác

蕭瑟秋聲莫漫愁,
相將攜手泛蘭舟。
煙籠晚樹啼烏鵲,
風捲寒瀾戲白鷗。
歌曲敲來深夜月,
吟觴酌滿大江流。
宦情詩思描雙絕,
頑石無言亦點頭。

Phiên âm

Tiêu sắt thu thanh mạc mạn sầu,
Tương tương huề thủ phiếm lan chu[1].
Yên lung vãn thụ đề ô thước,
Phong quyển hàn lan hý bạch âu.
Ca khúc xao lai thâm dạ nguyệt,
Ngâm thương chước mãn đại giang lưu.
Hoạn tình thi tứ miêu song tuyệt,
Ngoan thạch vô ngôn diệc điểm đầu.

Dịch nghĩa

Quạnh quẽ hơi thu đừng buồn bã làm gì
Ta cùng nhau đi dạo thuyền ngâm thơ
Ô thước hót trên vòm cây trong sương chiều
Gió lùa só ng lạ nh, chim cò vạc đùa giỡn
Đêm khuya tiếng ca hát vang dội tới vầng trăng
Rượu uống rót tràn như sông dài trôi chảy
Tình bạn làm quan, bạn làm thơ thật là tuyệt
Làm cho đá trơ gan dù không nói cũng gật đầu khen

Bản dịch của Nguyễn Hữu Vinh

Hơi thu quạnh quẽ chớ u sầu
Cùng bạn thuyền lan dạo bến đầu
Khói toả cây chiều xao xác quạ
Gió vờn sóng lặng nhởn nhơ âu
Ca ngâm vang dội vầng trăng rụng
Chén cạn châm tràn sóng nước sâu
Tình bạn ý thơ nào tả dứt
Trơ gan đá cũng gật gù đầu
Lời tự: “Tri phủ Triệu Phong” 知府肇豐 (Thơ làm trong thời kỳ làm tri phủ Triệu Phong).

[1] Lấy ý từ “mộc lan chu” 木蘭舟, cách nói mỹ hoá thuyền bè, chỉ thuyền bè dùng trong dịp ca hát ngâm thơ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Phúc Ưng Bình » Hoạ Quảng Trị niết sứ Hồ Hữu Nguyên thu dạ phiếm du Hãn giang nguyên vận