又疊前韻

乘舟載月勝登臨,
今夕重陽泛碧潯。
黃菊數枝囊裡佩,
滄浪幾曲渡頭吟。
煙籠海黑沙常白,
霞幕天高水更深。
回顧嶺梅花漸放,
夢春杯酒約重斟。

 

Hựu điệp tiền vận

Thừa chu tái nguyệt thắng đăng lâm,
Kim tịch trùng dương phiếm bích tầm.
Hoàng cúc sổ chi nang lý bội,
Thương Lang kỷ khúc độ đầu ngâm.
Yên lung hải hắc sa thường bạch,
Hà mộ thiên cao thuỷ cánh thâm.
Hồi cố lĩnh mai hoa tiệm phóng,
Mộng xuân bôi tửu ước trùng châm.

 

Dịch nghĩa

Dạo thuyền chở trăng thú hơn lên núi ngắm cảnh
Đêm nay lễ trùng dương chèo thuyền dạo nơi sông nước
Cắm vài cành hoa cúc vàng vào giỏ
Ngâm vài khúc Thương Lang ở bến đò
Khói toả mờ vùng biển đen, cát trắng phau
Ráng chiều cao ánh nắng phản chiếu thấy nước càng sâu
Ngoảnh đầu nhìn hoa mai sắp nở nên núi
Hẹn nhau gặp lại cùng rót chén rượu mơ xuân


Bài thơ này hoạ vần bài trước là "Trùng dương vãn giai Mộng Xuân thị Hồ Quý Tăng tiên sinh tịnh tam ngũ tri kỷ phiếm chu Động Hải".

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Hữu Vinh

Vọng cảnh trên non có hơn đâu
Trùng dương thuyền dạo nguyệt canh thâu
Dăm cành hoa cúc cài bên áo
Mấy khúc Thương Lang vịnh bến đầu
Khói toả biển xanh làn cát trắng
Ráng chiều trời nhạt nước triều sâu
Ngưỡng nhìn đầu núi mai dần nở
Mơ chén xuân nồng sớm hẹn nhau

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Thuyền chở trăng hơn lên núi cao,
Trùng dương thuyền dạo dưới trăng sao.
Cắm vài hoa cúc vàng vào giỏ,
Mấy khúc Thương Lang ở bến đầu.
Khói toả biển đen, mờ cát trắng,
Ráng chiều nắng chiếu nước càng sâu.
Ngoảnh đầu nhìn núi mai vừa nở,
Mơ chén xuân nồng hẹn gặp sau.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời