29/11/2020 06:59Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hựu điệp tiền vận
又疊前韻

Tác giả: Nguyễn Phúc Ưng Bình - 阮福膺苹

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi hảo liễu vào 31/12/2014 16:28

 

Nguyên tác

乘舟載月勝登臨,
今夕重陽泛碧潯。
黃菊數枝囊裡佩,
滄浪幾曲渡頭吟。
煙籠海黑沙常白,
霞幕天高水更深。
回顧嶺梅花漸放,
夢春杯酒約重斟。

Phiên âm

Thừa chu tái nguyệt thắng đăng lâm,
Kim tịch trùng dương phiếm bích tầm.
Hoàng cúc[1] sổ chi nang lý bội,
Thương Lang[2] kỷ khúc độ đầu ngâm.
Yên lung hải hắc sa thường bạch,
Hà mộ thiên cao thuỷ cánh thâm.
Hồi cố lĩnh mai hoa tiệm phóng,
Mộng xuân bôi tửu ước trùng châm.

Dịch nghĩa

Dạo thuyền chở trăng thú hơn lên núi ngắm cảnh
Ðêm nay lễ trùng dương chèo thuyền dạo nơi sông nước
Cắm vài cành hoa cúc vàng vào giỏ
Ngâm vài khúc Thương Lang ở bến đò
Khói toả mờ vùng biển đen, cát trắng phau
Ráng chiều cao ánh nắng phản chiếu thấy nước càng sâu
Ngoảnh đầu nhìn hoa mai sắp nở nên núi
Hẹn nhau gặp lại cùng rót chén rượu mơ xuân

Bản dịch của Nguyễn Hữu Vinh

Vọng cảnh trên non có hơn đâu
Trùng dương thuyền dạo nguyệt canh thâu
Dăm cành hoa cúc cài bên áo
Mấy khúc Thương Lang vịnh bến đầu
Khói toả biển xanh làn cát trắng
Ráng chiều trời nhạt nước triều sâu
Ngưỡng nhìn đầu núi mai dần nở
Mơ chén xuân nồng sớm hẹn nhau
Bài thơ này hoạ vần bài trước là "Trùng dương vãn giai Mộng Xuân thị Hồ Quý Tăng tiên sinh tịnh tam ngũ tri kỷ phiếm chu Ðộng Hải".

[1] Cúc vàng, thú vui điền viên của người về hưu, ở ẩn. Xem bài "Ẩm tửu" 飲酒 kỳ 5 của Ðào Uyên Minh 陶淵明.
[2] Tên vùng sông nước, tên khúc hát trên sông. Sở từ bài "Ngư phu" 漁夫 có bài hát "Thương Lang ca" 滄浪歌.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Phúc Ưng Bình » Hựu điệp tiền vận