乙亥年九月九日

今年九日不登高,
遣興花園獨自豪。
無量酒杯堪酩酊,
有懷詩思怕蕭騷。
蘆飛白雪愁青眼,
菊吐新香染舊袍。
青鳥乍鳴佳客至,
偶聆佳話勝題餻。

 

Ất Hợi niên cửu nguyệt cửu nhật

Kim niên cửu nhật bất đăng cao,
Khiển hứng hoa viên độc tự hào.
Vô lượng tửu bôi kham mính đính,
Hữu hoài thi tứ phạ tiêu tao.
Lô phi bạch tuyết sầu thanh nhãn,
Cúc thổ tân hương nhiễm cựu bào.
Thanh điểu sạ minh giai khách chí,
Ngẫu linh giai thoại thắng đề cao.

 

Dịch nghĩa

Ngày mồng chín năm nay không đi lên núi dạo chơi
Vui thú trồng hoa trong vườn cũng đã thấy tự hào rồi
Rượu cứ uống mãi mà không say
Ý thơ dào dạt trong lòng chỉ sợ đơn côi một mình buồn tẻ
Lau lách lất phất trắng xoá sầu lòng vì thiếu bạn
Mùi thơm của hoa cúc mới nở thoảng đầy tà áo cũ
Chợt nghe chim hót líu lo đón khách quen tới
Thỉnh thoảng hàn huyên với bạn hơn chuyện viết chữ lên


Ất Hợi tức năm 1935.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Hữu Vinh

Năm nay mồng chín núi không chơi
Vui với vườn hoa cũng thú rồi
Rượu chén đầy vơi thì ngất ngưởng
Thơ hồn dào dạt lại đơn côi
Lau bay màu tuyết sầu không bạn
Cúc thoảng mùi hương đượm áo hài
Chim sớm hót chào khách đến viếng
Việc chơi khó sánh bạn đôi lời

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Mồng chín năm nay không dạo chơi
Trồng hoa vui thú tự hào rồi.
Rượu không say mãi thì nên uống,
Thơ hứng dạt dào sợ lẻ loi.
Lau lách phất phơ sầu thiếu bạn.
Mùi thơm cúc nở thoảng đầy nơi.
Chợt nghe chim hót mời chào khách.
Hàn huyên với bạn hơn đề lời.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời