Năm nay mồng chín núi không chơi
Vui với vườn hoa cũng thú rồi
Rượu chén đầy vơi thì ngất ngưởng
Thơ hồn dào dạt lại đơn côi
Lau bay màu tuyết sầu không bạn
Cúc thoảng mùi hương đượm áo hài
Chim sớm hót chào khách đến viếng
Việc chơi khó sánh bạn đôi lời