登鸛雀樓

城樓多峻極,
列酌恣登攀。
迥臨飛鳥上,
高謝世塵間。
天勢圍平野,
河流入斷山。
今年菊花事,
並是送君還。

 

Đăng Quán Tước lâu

Thành lâu đa tuấn cực,
Liệt chước tứ đăng phan.
Quýnh lâm phi điểu thượng,
Cao tạ thế trần gian.
Thiên thế vi bình dã,
Hà lưu nhập đoạn san.
Kim niên cúc hoa sự,
Tịnh thị tống quân hoàn.

 

Dịch nghĩa

Lầu cao tột cùng,
Lên đây uống rượu quả là hứng thú dâng tràn.
Chim tuốt phía dưới bay lên,
Cảm tưởng như đã thoát xa cõi đời trần tục.
Thế núi như lòng chảo có bình nguyên ở giữa,
Sông chảy vào chỗ núi gãy đoạn.
Năm nay nhân vui tiết trùng dương,
Cũng là nâng chén để tiễn ông lên đường.


Có bản chép bài này chỉ gồm 4 câu giữa với tên tác giả là Sướng Đương 暢當 (anh trai của Sướng Chư). Quán Tước lâu ở phía tây nam huyện Vĩnh Tế, tỉnh Sơn Tây, lầu nhìn xuống sông Hoàng Hà, bên kia sông là núi Trung Điền. Lầu cao ba tầng, hiện đã sụp đổ.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Lầu đã cao mà cao quá mức
Uống rượu đây quả thực cõi tiên
Nhìn chim từ dưới bay lên
Cho ta cảm tưởng thoát miền thế gian
Núi lòng chảo bình nguyên ở giữa
Sông chảy vào ngay chỗ non xa
Năm nay nhân hội cúc hoa
Lên cao uống rượu cũng là tiễn ông

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Lầu bên thành đỉnh cao chót vót
Vịn leo lên thoả rót rượu bày
Trên cao ngó xuống chim bay
Cõi trần nhờ được chốn này thế cao
Đồng hoang phẳng trời bao tạo thế
Sông chảy vào núi đứt đoạn dòng
Năm nay nhân tiết Trùng Dương
Cùng nhau họp lại tiễn ông về nhà.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Lầu cao chót vót tột cùng,
Lên đây uống rượu hứng lòng tràn dâng.
Chim từ dưới thấp bay nâng,
Tưởng như đã thoát cõi trần xa xăm.
Bình nguyên lòng chảo núi nằm,
Dòng sông khúc khuỷu vì băng núi dài.
Vui tiết trùng dương năm nay,
Cùng ông nâng chén tiễn ngày về thăm.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời