20/07/2024 23:35Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đăng Quán Tước lâu
登鸛雀樓

Tác giả: Sướng Chư - 暢諸

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 16/05/2014 12:48

 

Nguyên tác

城樓多峻極,
列酌恣登攀。
迥臨飛鳥上,
高謝世塵間。
天勢圍平野,
河流入斷山。
今年菊花事,
並是送君還。

Phiên âm

Thành lâu đa tuấn cực,
Liệt chước tứ đăng phan.
Quýnh lâm phi điểu thượng,
Cao tạ thế trần gian.
Thiên thế vi bình dã,
Hà lưu nhập đoạn san.
Kim niên cúc hoa sự[1],
Tịnh thị tống quân hoàn.

Dịch nghĩa

Lầu cao tột cùng,
Lên đây uống rượu quả là hứng thú dâng tràn.
Chim tuốt phía dưới bay lên,
Cảm tưởng như đã thoát xa cõi đời trần tục.
Thế núi như lòng chảo có bình nguyên ở giữa,
Sông chảy vào chỗ núi gãy đoạn.
Năm nay nhân vui tiết trùng dương,
Cũng là nâng chén để tiễn ông lên đường.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Lầu đã cao mà cao quá mức
Uống rượu đây quả thực cõi tiên
Nhìn chim từ dưới bay lên
Cho ta cảm tưởng thoát miền thế gian
Núi lòng chảo bình nguyên ở giữa
Sông chảy vào ngay chỗ non xa
Năm nay nhân hội cúc hoa
Lên cao uống rượu cũng là tiễn ông
Có bản chép bài này chỉ gồm 4 câu giữa với tên tác giả là Sướng Đương 暢當 (anh trai của Sướng Chư). Quán Tước lâu ở phía tây nam huyện Vĩnh Tế, tỉnh Sơn Tây, lầu nhìn xuống sông Hoàng Hà, bên kia sông là núi Trung Điền. Lầu cao ba tầng, hiện đã sụp đổ.

[1] Lễ hội trùng dương nhằm ngày 9 tháng 9 âm lịch. Trong ngày này người ta rủ nhau lên chỗ nào cao, uống rượu cúc. Tác giả đưa bạn lên đây vui lễ hội, đồng thời cũng là tiễn bạn đi xa.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Sướng Chư » Đăng Quán Tước lâu