27/05/2022 05:50Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ất Hợi niên cửu nguyệt cửu nhật
乙亥年九月九日

Tác giả: Nguyễn Phúc Ưng Bình - 阮福膺苹

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi hảo liễu vào 18/01/2015 21:43

 

Nguyên tác

今年九日不登高,
遣興花園獨自豪。
無量酒杯堪酩酊,
有懷詩思怕蕭騷。
蘆飛白雪愁青眼,
菊吐新香染舊袍。
晴鳥乍鳴佳客至,
偶聆佳話勝題餻。

Phiên âm

Kim niên cửu nhật bất đăng cao[1],
Khiển hứng hoa viên độc tự hào.
Vô lượng tửu bôi kham mính đính,
Hữu hoài thi tứ phạ tiêu tao.
Lô phi bạch tuyết sầu thanh nhãn[2],
Cúc thổ tân hương nhiễm cựu bào.
Thanh[3] điểu sạ minh giai khách chí,
Ngẫu linh giai thoại thắng đề cao.

Dịch nghĩa

Ngày mồng chín năm nay không đi lên núi dạo chơi
Vui thú trồng hoa trong vườn cũng đã thấy tự hào rồi
Rượu cứ uống mãi mà không say
Ý thơ dào dạt trong lòng chỉ sợ đơn côi một mình buồn tẻ
Lau lách lất phất trắng xoá sầu lòng vì thiếu bạn
Mùi thơm của hoa cúc mới nở thoảng đầy tà áo cũ
Chợt nghe chim hót líu lo đón khách quen tới
Thỉnh thoảng hàn huyên với bạn hơn chuyện viết chữ lên

Bản dịch của Nguyễn Hữu Vinh

Năm nay mồng chín núi không chơi
Vui với vườn hoa cũng thú rồi
Rượu chén đầy vơi thì ngất ngưởng
Thơ hồn dào dạt lại đơn côi
Lau bay màu tuyết sầu không bạn
Cúc thoảng mùi hương đượm áo hài
Chim sớm hót chào khách đến viếng
Việc chơi khó sánh bạn đôi lời
Ất Hợi tức năm 1935.

[1] Leo núi ngắm cảnh. Xem bài Cửu nguyệt cửu nhật ức Sơn Ðông huynh đệ 九月九日憶山東兄弟 của Vương Duy.
[2] Chỉ bạn bè quý thân. Nguyễn Tịch, một trong Trúc Lâm thất hiền đời Tấn, khi gặp bạn tri kỷ thì tiếp bằng mắt xanh, khi gặp khách tục, khinh bỉ thì tiếp bằng mắt trắng.
[3] Nguyên tác viết là 晴, nghi là 青. Sách Hán Vũ 漢武 nói rằng Tây Vương Mẫu nhờ chim xanh làm sứ giả đi đến trước để báo tin cho Hán Vũ Đế 漢武帝 biết rằng Tây Vương Mẫu đến thăm. Sau này, dùng “thanh điểu” để chỉ sứ giả, người đưa tin.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Phúc Ưng Bình » Ất Hợi niên cửu nguyệt cửu nhật