Tập thơ Cát trắng của Nguyễn Duy do Nhà xuất bản Quân đội nhân dân, 23 Lý Nam Đế, Hà Nội phát hành lần thứ hai, có sửa chữa bổ sung, số xuất bản 211/01 CXB, in 1050 cuốn khổ 12x19cm 96 trang, tại nhà in Quân đội nhân dân, in xong và nộp lưu chiểu tháng 4-1995.

Mục lục:
1. Hầm chữ A 2. Chiều khẩu đội 3. Nhớ 4. Xó bếp 5. Võng trăng 6. Hơi ấm ổ rơm 7. Tiếng chim bạn bè 8. Tre Việt Nam 9. Bầu trời vuông 10. Bài hát người làm gạch 11. Cát trắng 12. Giọt nước mắt và nụ cười 13. Bát nước ngô của mẹ Việt ở Cam Lộ 14. Hương cau trong đất 15. Đứng lại 16. Mưa trong nắng, nắng trong mưa 17. Đám mây dừng lại trên trời 18. Lời ấm áp nói từ trong gió lạnh 19. Âm…