Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi karizebato vào 25/09/2009 22:16

Mùa mưa gõ trống mái tăng
lưới trời bủa trắng vây giăng cõi người

Giọt nhớ cứ nhỏ nhẻ rơi
giọt mong rả rích nhão lời tha hương

Giọt vui lốp bốp ồ tuôn
sau mưa bộp một giọt buồn vĩ thanh


Trích từ Ghi chép Trường Sơn 1975

Nguồn: Nguyễn Duy, Cát trắng, NXB Quân đội nhân dân, 1995