Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi karizebato vào 23/09/2009 00:59

Ải Chi Lăng, ải Chi Lăng
lưỡi gươm đẫm máu Liễu Thăng thuở nào
gập ghềnh lũng thấp đồi cao
vũng lầy thành ruộng đã bao nhiêu mùa

Chập chờn trận mạc xa xưa
quân reo, ngựa hí, gươm khua dậy trời
thịt xương xưa hoá đất rồi
nợ xưa còn để nặng đời sau ư?

Gió trên vách đá ù ù
nghe
tù và dội xuống từ cao xanh...


Mặt trận phía Bắc, 18-2-1979

Nguồn: Nguyễn Duy, Cát trắng, NXB Quân đội nhân dân, 1995