蒼梧竹枝歌其八

雞籠山在水中央,
萬頃煙波共渺茫。
相約東家具舟楫,
天妃閣上共焚香。

 

Thương Ngô Trúc chi ca kỳ 08

Kê Lung sơn tại thuỷ trung ương,
Vạn khoảnh yên ba cộng diểu mang.
Tương ước đông gia cụ chu tiếp,
Thiên phi các thượng cộng phần hương.

 

Dịch nghĩa

Kê Lung núi ở giữa dòng sông,
Khói sóng vạn lớp trải trập trùng.
Đã hẹn chủ thuyền cùng sửa soạn,
Viếng gác Thiên phi cùng thắp nhang.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Kê Lung núi ở giữa lòng sông,
Khói sóng mênh mông trải trập trùng.
Đã hẹn nhà thuyền lo sửa soạn,
Thiên Phi gác ấy thắp nhang cùng.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đặng Thế Kiệt

Giữa lòng sông mọc núi Kê Lung
Sóng nước mênh mang khói mịt mùng
Hẹn với nhà đông thuyền mái sẵn
Gác Thiên phi đến thắp hương cùng

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Giữa dòng bỗng nổi núi Kê Lung
Lớp lớp yên ba vẻ mịt mùng
Hẹn với chủ nhân thuyền dọn sẵn
Lên Thiên Phi Các thắp hương chung.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Giữa sông mọc nổi núi Kê Lung,
Khói sóng chồng lên trải trập trùng.
Hẹn với chủ thuyền cùng sửa soạn,
Gác Thiên phi viếng, thắp nhang cùng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Khắc Khoan, Lê Thước

Núi Kê Lung ở giữa dòng sông,
Muôn khoảnh yên ba ngó mịt mùng.
Hẹn với chủ nhà thuyền để sẵn,
Lên Thiên Phi các thắp hương cùng.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời