Tống Thái y viện Bắc sứ

Thung dung sứ tiết lạc quan quang
Viễn chí du du vạn lý hàn
Lương khổ cung đề băng phiến tĩnh
Sơn xuyên dật ngoạn mã đề khoan
Đồng nam túc nguyện thù huyền thỉ
Quân tử hoàn danh bích ác đam
Khuất chỉ đương quy hoè sổ thực
Dược bằng tam thất dự đàn quan

 

Dịch nghĩa

Cờ tiết thung dung vui vẻ đi sứ
Chí phương xa dằng dặc, cất cánh bay vạn dặm
Công việc lương khổ, nói lên sự trong sáng
Ngắm cảnh núi non, vó ngựa khoan thai
Chí nguyện bốn phương của nam nhi đã thoả
Tiếng tăm của bậc quân tử sáng rỡ
Bấm ngón tay tính ngày về, dịp ấy hoè đã ra quả
Ba bảy bạn trong nghề thuốc, chuẩn bị nhận chức mới


Bài thơ trên được rút từ tập Tặng thi tinh cảnh vật vịnh.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Lê Sáng

Thung dung cờ sứ việc vui đầu
Viễn chí phương trời sải bước mau
Lương khổ việc quan lòng trấn tĩnh
Xuyên sơn ngắm cảnh ngựa đi lâu
Nam nhi muốn thoả tang bồng nguyện
Quân tử danh thơm dậy địa cầu
Bấm đốt ngày về hoè bói quả
Năm ba bạn thuốc sống bên nhau

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Thung dung cờ sứ việc vui ngay,
Chí hướng dặm xa cất cánh bay.
Lương ít việc công  lòng vẫn sáng,
Núi non ngắm cảnh ngựa khoan thai.
Bốn phương chí nguyện nam nhi thoả,
Quân tử tiếng tăm sáng rỡ ngày.
Bấm đốt ngày về, hoè trổ quả,
Bạn nghề ba bảy chức hôm nay.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời