09/02/2023 13:58Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thương Ngô Trúc chi ca kỳ 08
蒼梧竹枝歌其八

Tác giả: Nguyễn Du - 阮攸

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 21/07/2005 20:13

 

Nguyên tác

雞籠山在水中央,
萬頃煙波共渺茫。
相約東家具舟楫,
天妃閣上共焚香。

Phiên âm

Kê Lung sơn tại thuỷ trung ương,
Vạn khoảnh yên ba cộng diểu mang.
Tương ước đông gia cụ chu tiếp,
Thiên phi các[1] thượng cộng phần hương.

Dịch nghĩa

Kê Lung núi ở giữa dòng sông,
Khói sóng vạn lớp trải trập trùng.
Đã hẹn chủ thuyền cùng sửa soạn,
Viếng gác Thiên phi cùng thắp nhang.

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Kê Lung núi ở giữa lòng sông,
Khói sóng mênh mông trải trập trùng.
Đã hẹn nhà thuyền lo sửa soạn,
Thiên Phi gác ấy thắp nhang cùng.
[1] Đền thờ hai bà phi, con gái vua Nghiêu tên Nga Hoàng và Nữ Anh.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Du » Thương Ngô Trúc chi ca kỳ 08