15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Cổ phong (cổ thể)
Thời kỳ: Nguyễn
7 bài trả lời: 4 bản dịch, 3 thảo luận
1 người thích
Từ khoá: thơ đi sứ (732)

Đăng bởi Vanachi vào 18/08/2005 16:27, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 12/03/2006 07:51

舊許都

許州城漢帝都,
曹氏于此栘漢圖。
受禪臺基已不見,
風雨夜夜猶號呼。
自古得國當以正,
奈何侮寡而欺孤。
魏受漢禪晉受魏,
前後所出如一途。
魏亡晉續更朝代,
自此迄今幾千載。
其中興廢知幾人,
峨峨城堞何曾改。
城外青山似舊時,
奸雄篡竊人何在。
漢人宗廟已無蹤,
魏人圓陵亦頹敗。
蕩蕩城中一片土,
亭午巿人趨賣買。
惟有建安二十五年事,
人口成碑終不壞。
遠來使我多沉吟,
遺臭留芳皆古今。
突兀名城當大道,
巨奸到此應寒心。

 

Cựu Hứa Đô

Hứa Châu thành, Hán đế đô,
Tào thị ư thử di Hán đồ.
Thụ thiện đài cơ dĩ bất kiến,
Phong vũ dạ dạ do hào hô.
Tự cổ đắc quốc đương dĩ chính,
Nại hà vũ quả nhi khi !
Nguỵ thụ Hán thiện, Tấn thụ Nguỵ,
Tiền hậu sở xuất như nhất đồ.
Nguỵ vong Tấn tục canh triều đại,
Tự thử hất kim kỷ thiên tải.
Kỳ trung hưng phế tri kỷ nhân,
Nga nga thành điệp hà tằng cải.
Thành ngoại, thanh sơn tự cựu thì,
Gian hùng soán thiết nhân hà tại?
Hán nhân tông miếu dĩ vô tung,
Nguỵ nhân viên lăng diệc đồi bại.
Đãng đãng thành trung nhất phiến thổ,
Đình ngọ thị nhân xu mại mãi.
Duy hữu Kiến An nhị thập ngũ niên sự,
Nhân khẩu thành bi chung bất hoại.
Viễn lai sử ngã đa trầm ngâm,
Di xú lưu phương giai cổ câm (kim).
Đột ngột danh thành đương đại đạo,
Cự gian đáo thử ưng hàn tâm.


Hứa Đô: Nước Hứa thời xưa, nay ở phía Đông huyện Hứa Xương 許昌, tỉnh Hà Nam 河南. Năm Kiến An 建安 nguyên niên (196) Tào Tháo 曹操 dời đô nhà Hán từ Lạc Dương 洛陽 đến đó nên gọi là Hứa Đô.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của (Không rõ)

Thành đất Hứa, kinh đô Hán
Họ Tào soán ngôi tại chốn này
Thụ Thiên Đài đâu còn nữa
Mưa gió đêm đêm vẫn thét gào
Xưa nay lập quốc thuận chính đạo
Cớ sao khinh góa phụ trẻ thơ
Ngụy cướp ngôi Hán, Tấn cướp Ngụy
Trước sau cùng phát một lối chung
Ngụy suy, Tấn nối qua triều đại
Tự đó đến nay trải ngàn năm
Trong vòng lên xuống biết bao đời
Cao ngất một thành chẳng đổi thay
Ngoài thành núi vẫn xanh như trước
Kẻ gian cướp nước người nào còn ?
Tông miếu nhà Hán đà mất dấu
Lăng vườn nhà Ngụy cũng suy tàn
Bát ngát trong thành một khoang đất
Sớm trưa người họp lo bán buôn
Chuyện Kiến An hăm lăm năm đó
Truyền lời còn mãi trở thành bia
Từ xa ta đến lòng tư lự
Lưu xú, để thơm chuyện muôn đời
Một thành danh tiếng sát đường đi
Kẻ gian đi qua cũng chột dạ

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của (Không rõ)

Thành Hứa Châu xưa Hán đế đô,
Nơi đây Tào Tháo đoạt cơ đồ.
Nền đài phong đế không còn nữa,
Chỉ có đêm đêm khóc gió mưa.
Được nước tự xưa nhờ chính nghĩa,
Sao lừa vợ góa dối con côi ?
Hán nhường cho Ngụy, Ngụy nhường Tấn,
Trước sau chỉ một lối mà thôi.
Ngụy mất Tấn thay, triều đại đổi,
Đến nay đã biết mấy nghìn năm.
Bao kẻ dấy lên rồi lụn bại,
Cao ngất thành xưa gội tháng năm.
Ngoài thành núi vẫn xanh thời cũ,
Soán đoạt gian hùng nay ở đâu?
Nhà Hán miếu đền không thấy dấu,
Mả vườn họ Ngụy nát từ lâu.
Trong thành cùng họp nhau đất rộng,
Giữa trưa người mua bán bon chen.
Hăm lăm việc cũ Kiến An,
"Nghìn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ".
Từ xa đến làm ta trăn trở,
Tiếng thối thơm đều có xưa nay.
Giữa đường thành lớn đứng ngay,
Đại gian hùng bước đến đây lạnh hồn.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Thành Hứa Châu kinh đô nhà Hán
Nhà Tào thay cũng chính nơi đây
Nền đài Thụ Thiện nào đâu
Đêm đêm gió thảm mưa sầu gào vang
Xưa dựng nước giữ nền trị chính
Nay khinh nhờn lừa phỉnh cô nhi
Cướp ngôi nào có được gì
Ngụy tranh ngôi Hán, Tấn thay Ngụy triều!
Triều Ngụy mất, Tấn theo vết đổ
Mấy nghìn năm bao độ tang thương
Bời bời hưng phế phế hưng
Núi xanh thành ngoại vẫn nguyên thuở nào
Bọn cướp nước giờ sao đâu mất
Tông miếu xưa dấu vết còn chi
Vườn lăng nhà Ngụy ra gì
Chốn xưa đổ nát mây bay lạnh lùng
Trong thành có một vùng đất lạng
Dành cho người mua bán ban trưa
Năm hai lăm, Kiến An xưa
Muôn đời bia miệng vẫn chưa xóa nhòa
Xa đến đây lòng ta ngẫm nghĩ
Lưu thối thơm là sự xưa nay
Bên đường sừng sững tòa xây
Gian hùng chột dạ qua đây một lần.

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Kinh đô thành Hưá, Hán đây
Họ Tào soán Hán chốn này ngày xưa
Đài nhường ngôi báu đâu chừa
Đêm đêm mưa gió vẫn chưa hết gào
Xưa giành nước chính nghĩa cao
Con côi vợ goá cớ sao dối lưà
Nguỵ thay Hán Tấn phế Tào
Trước sau cũng một lối suy lâu dài
Nguỵ tàn Tấn lại nối ngai
Đến nay cách đó trải dài ngàn năm
Lên lên xuống xuống bao đời
Một thành cao ngất chẳng dời đổi chi
Ngoài thành núi vẫn xanh rì
Gian hùng cướp nước còn ghi ai người
Miếu tông nhà Hán mất rồi
Lăng vườn nhà Nguỵ cũng rơi suy tàn
Một vùng đất ở trong thành
Sớm trưa người họp người tranh bán hàng
Hăm lăm năm đó Kiến An
Truyền lời còn mãi tiếng vang bia truyền.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Tên người dịch

Đặng Thế Kiêt là người dịch bài này
https://hv-ebook-nguyendu...023/02/075-cuu-hua-o.html

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Tên người dịch

Đặng Thế Kiệt là tên người dịch

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Tên người dịch

Bản dịch của (Không rõ)
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi Vanachi ngày 21/09/2005 17:47


Đặng Thế Kiệt
Chưa có đánh giá nào
Trả lời