Đề Yên Tử ky

Văn đạo sơ dương hữu Yến sơn
Vị thuỳ phi hướng chỉ giang can
Đài mao nhuận trạch phong nan lạc
Thạch cốt lăng tằng tuyết bất hàn
Cửu túc Kim Lăng mông noãn dực
Khẳng tường sa mạc quý mi nhan
Giang hồ khâm trác phi cừ chí
Bản sĩ hà thanh triển xí đoàn

 

Dịch nghĩa

Nghe nói vào một buổi sáng sớm có ngọn núi Én
Vì ai đó bay đến và dừng lại trên bờ sông
Cỏ và rêu dày tốt nên gió không hất xuống
Vách đá cao ngất che chắn tuyết không lạnh
Trú đậu lâu ngày ở Kim Lăng nhờ được nuôi dưỡng
Dám bay liệng ở miền sa mạc dù phải thẹn về mắt mỏ của mình
Ăn mổ ở chốn sông hồ không phải là chí lớn
Chờ khi dòng nước trong sẽ vươn cánh bay vút trời cao


Nguồn: Mặc Trai sứ tập, NXB Văn học, 2009

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đinh Nho Hồng

Chuyện rằng một sáng lúc hừng đông
Én đậu biến thành núi cạnh sông
Xanh tốt cỏ rêu bền bão tuyết
Cheo leo vách đá vững bình phong
Kim Lăng trú lại mừng nuôi dưỡng
Sa mạc bay đi thẹn ngó trông
Quanh quẩn sông hồ nào chí lớn
Vút lên nhân lúc nước còn trong

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nghe nói buổi mai sớm rạng đông,
Thành non én đậu trên bờ sông.
Cỏ rêu dày tốt bền mưa gió,
Vách đá ngất cao chắn lạnh không.
Trú đậu Kim Lăng nhờ dưỡng dục,
Lượn bay sa mạc thẹn nhìn trông.
Sông hồ ăn mổ đâu chí lớn,
Vươn cánh vút trời chờ nước trong.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đinh Tú Anh

Đồn rằng núi Én một ban mai,
Bay đến vì ai, đậu xuống, tài.
Cỏ tốt rêu dày phong lủi lủi,
Vách cao đá dựng tuyết bai bai.
Kim Lăng còn ở, mê nuôi dưỡng,
Sa mạc đang bay, thẹn mỏ dài.
Ăn chốn sông hồ đâu chí lớn,
Nước trong, bay vút chốn thiên thai.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời