裴晉公墓

蕩蕩秋原丘隴平,
墓碑猶誌晉公名。
丹心一點留今古,
白骨天年隔死生。
儘有猷為優將相,
無妨形貌厭丹青。
傷心近日昭陵樹,
一帶啼鵑徹渭城。

 

Bùi Tấn Công mộ

Đãng đãng thu nguyên khâu lũng bình,
Mộ bi do chí Tấn Công danh.
Đan tâm nhất điểm lưu kim cổ,
Bạch cốt thiên niên cách tử sinh.
Tẫn hữu du vi ưu tướng tướng,
Vô phương hình mạo yếm đan thanh
.
Thương tâm cận nhật Chiêu Lăng thụ,
Nhất đới đề quyên triệt Vị Thành.

 

Dịch nghĩa

Cánh đồng mùa thu rộng bát ngát, gò đống vắng vẻ
Bia mộ còn ghi tên Tấn Công
Một tấm lòng son để lại tiếng xưa nay
Nghìn năm xương trắng chia cách kẻ sống và người chết
Có thừa mưu lược làm tướng văn tướng võ
Hình mạo cần chi tô vẽ đỏ xanh
Đau lòng gần đây trên cây ở Chiêu lăng
Tiếng quyên kêu suốt một dải Vị Thành


Bùi Tấn Công tức Bùi Độ, tự Trung Lập, người đời Đường làm quan dưới triều Đường Hiến Tông, có công dẹp giặc được phong chức Tấn quốc công, làm tể tướng 30 năm. Sau vì nhóm hoạn quan lộng quyền, ông cáo quan, về nhà ngâm vịnh với các nhà thơ đương thời như Bạch Cư Dị, Lưu Vũ Tích.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đặng Thế Kiệt

Bát ngát cánh đồng thu vắng tanh
Tấn Công bia mộ chữ ghi rành
Lòng son một mảnh soi kim cổ
Xương trắng nghìn thu cách tử sinh
Mưu lược tài kiêm văn võ tướng
Điểm tô chi bận đỏ xanh hình
Trên cây lăng tẩm vua Đường cũ
Khắc khoải quyên kêu vọng quách thành.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Đồng thu gò đống vắng tanh
Tấn Công mộ chí rành rành ghi bia
Lòng son kim cổ còn lưu
Xương tàn muôn thuở chia người tử sinh
Văn tài võ lược nức danh
Thân hình đỏ đỏ xanh xanh cần gì
Chiêu lăng mờ mịt hàng cây
Vị Thành khắc khoải cuốc gầy kêu thương.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Mùa thu rộng bát ngát trên đồng,
Bia mộ còn ghi tên Tấn Công.
Một tấm lòng son còn để lại,
Nghìn năm xương trắng cách âm dương.
Có thừa mưu lược văn cùng võ,
Hình mạo cần chi tô đỏ xanh.
Lăng tẩm đau lòng Đường đế cũ,
Vị Thành vang vọng đỗ quyên thanh.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đào Nghi

Vắng vẻ đồi thu bãi phẳng bằng.
Tấn Công mộ chí chữ ghi rằng.
Lòng son một tấm lưu ngàn thuở.
Xương trắng muôn đời cách tử sinh.
Kế giỏi, mưu cao văn võ tướng.
Cần chi thợ vẽ điểm tô hình.
Đau lòng thấy cảnh Chiêu lăng lại.
Khắc khoải quyên kêu khắp Vị Thành.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời