Dưới đây là các bài dịch của Đào Nghi. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Hoàng Mai sơn thượng thôn (Nguyễn Du): Bản dịch của Đào Nghi

Dưới núi tùng cao vút.
Trên núi làng xa thay.
Dưới núi ngọn tùng cao.
Ngang cổng làng trên núi.
Những người ở trong cổng.
Cả năm làm gì đây?
Đàn bà lo kéo sợi.
Đàn ông nghề cuốc cày.
Cuốc cày được nhàn rỗi.
Xuống núi chặt cành cây.
Cốt thuế quan đủ nộp.
Sách thơ chẳng đụng tay.
Đốc thuế người không tới.
Gà chó cũng vui vầy.
Đá nhiều ngăn xe ngựa.
Trông hoa biết mùa ngay.
Việc mất còn ngoài núi.
Người trong núi không hay.
Cả năm tính toán lại.
Chả phải lo một ngày.
Vì vậy người trong núi.
Người thọ cũng lạ thay.
Hoa tùng, hạt bách mà ăn được.
Đầu bạc đi đâu bằng về đây?

Ảnh đại diện

Dương Phi cố lý (Nguyễn Du): Bản dịch của Đào Nghi

Mây non, cảnh bến đẹp hoa xinh.
Thấy bảo Dương Phi đất ấy sinh.
Bởi vậy bao triều người đứng phỗng.
Truyền đời vạn thuở kẻ nghiêng thành.
Cây bồng Nam Nội lan man mọc.
Đồi bãi Tây Giao vẻ vắng tanh.
Kiếm cánh hoa tàn đâu thấy nữa.
Thành bên gió thoảng biết bao tình.

Ảnh đại diện

Bùi Tấn Công mộ (Nguyễn Du): Bản dịch của Đào Nghi

Vắng vẻ đồi thu bãi phẳng bằng.
Tấn Công mộ chí chữ ghi rằng.
Lòng son một tấm lưu ngàn thuở.
Xương trắng muôn đời cách tử sinh.
Kế giỏi, mưu cao văn võ tướng.
Cần chi thợ vẽ điểm tô hình.
Đau lòng thấy cảnh Chiêu lăng lại.
Khắc khoải quyên kêu khắp Vị Thành.

Ảnh đại diện

Chu phát (Nguyễn Du): Bản dịch của Đào Nghi

Đi khắp nẻo Đông Nam.
Thấm thoát năm qua dần.
Bèn theo cửa Giang Hán.
Giong thuyền sang Động Đình.
Người gày hơn lúc trước.
Sông vẫn ngày thu xưa.
Hạc lầu chỗ ngâm vịnh.
Mây trắng trôi lững lờ.

Ảnh đại diện

Hoàng Mai đạo trung (Nguyễn Du): Bản dịch của Đào Nghi

Núi Ngô đi đã khắp.
Núi Sở đến càng nhiều.
Non xanh đi được hết.
Tóc bạc biết bao nhiêu?
Hành Nhạc tuyết mới tạnh.
Động Đình sóng xuân đầu.
Tính đường trong ba tháng.
Tường vi vẫn tươi màu.

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]