Quảng Ngãi thập nhị cảnh gồm 12 bài vịnh 12 cảnh đẹp ở Quảng Ngãi, được Nguyễn Cư Trinh lấy cảm hứng từ Hà Tiên thập vịnh của Mạc Thiên Tích.