Theo một số bài viết mà tôi đã được đọc thì Liên trì dục nguyệt thuộc thôn Liên Chiểu, xã Phổ Thuận, huyện Đức Phổ. Thời còn học trung học tôi cũng đã từng đến nới đó hái hoa sen.