Khói lan nghi ngút đã tan tành,
Thạch trận nay còn thấy dạng hình.
Bốn phía ngựa xe đi lại giáp,
Hai bên cây cỏ thảy làm binh.
Đá chồng bóng mát voi nương náu,
Đồn đãi người qua hổ rập rình.
Một cuộc trống thiên bày giữa đó,
Quân nào nghe tiếng cũng đều kinh.


La Ha thạch trận: đá trận La Hà. Bài này vịnh mấy ngọn núi thuộc địa phần làng La Hà và An Hà (Nghĩa Thương, Tư Nghĩa). Từ trên đỉnh núi đến chân núi la liệt những hòn đá to nhỏ giống như một trận địa thiên binh vạn mã.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]