Quảng Ngãi quê nghèo yêu dấu ơi!
Người đi xa xót mãi trong đời
Sông Trà, núi Ấn hoài lưu luyến
Mía ngọt, đường thơm nhớ chẳng vơi!