Phong cảnh ta đây thật rất xinh,
Niêm hà có ấn của trời xanh.
Xanh kia dấu tích còn vuông vức,
Nhận lại non sông rõ dáng hình.
Cách thức còn in đồ cổ tự,
Cỏ cây nào phụ tiếng chung linh.
Châu Sa để dưới chân chờ mãi,
Trấn chỉ sau lưng phía cẩm thành.


Tên bài nghĩa là ấn trời gắn xuống sông. Núi Thiên Ấn thuốc địa phận làng Trà Sơn, Tịnh Ấn huyện Sơn Tịnh, ngọn nùi cao trên trăm mét, trông vuông vức như hình cái ấn (con dấu) đóng xuống sông Trà Khúc.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]