Non núi dăng dăng đổi cả trời,
Một hòn Thạch Bích tiếng muôn đời.
Đá xây đứng sững y như vách,
Bóng xế soi về khắp mọi nơi.
Con mọi khôn dòm vô đất nước,
Dân ta càng khỏi nhiễm tanh hôi.
Cẩm thành được thế thêm bền bỉ,
Cây cỏ ngàn thu cũng dựa hơi.


Thạch Bích tà dương: bóng chiều Thạch Bích. Thạch Bích là tên một ngọn núi ở huyện Đức Phổ.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]