Non nước bày ra đủ bốn phương,
Lộc trường vu lộc chốn Vu Sơn.
Lâu đài đá dựng thành ba lớp,
Hoa quả trăng soi bóng nửa lừng.
Sớm tối bạn bè dê lợn giỡn,
Đổi thay sừng gạc bỏ nghênh ngang.
Cảnh tình mường tượng vườn Linh Thứu,
Ngọn suối đàn thung, gió nhịp nhàng.


Bãi nai ở Vu Sơn. Vu Sơn có tên dân gian là hòn Khoai nằm ở phía tây Bình Sơn, sau lưng núi có bãi rộng, xưa là nơi hươu nai họp đàn.