15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Trung Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch
Từ khoá: Tương Dương (4)

Đăng bởi hongha83 vào 22/02/2009 01:32

過襄陽樓

襄陽樓下樹陰成,
荷葉如錢水面平。
拂水柳花千萬點,
隔樓鶯舌兩三聲。
有時水畔看雲立,
每日樓前信馬行。
早晚暫教王粲上,
庾公應待月華明。

 

Quá Tương Dương lâu

Tương Dương lâu hạ thụ âm thành,
Hà diệp như tiền thuỷ diện bình.
Phất thuỷ liễu hoa thiên vạn điểm,
Cách lâu oanh thiệt lưỡng tam thanh.
Hữu thì thuỷ bạn khán vân lập,
Mỗi nhật lâu tiền tín mã hành.
Tảo vãn tạm giao Vương Xán thượng,
Dữu công ưng đãi nguyệt hoa minh.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Tương Dương dưới gác bóng cây dăng
Lá nổi tiền sen mặt nước bằng
Liễu trút muôn hoa trên nước chạm
Oanh kêu vài tiếng cách lầu vang
Có khi bến nước xem mây đứng
Mỗi buổi ngoài lầu cưỡi ngựa sang
Sớm muộn chàng Vương lên tạm đấy
Dữu công hẳn đợi lúc ngời trăng


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Tương Dương ngó xuống bóng cây lồng,
Nước phẳng sen lì tựa mấy đồng.
Nghìn vạn liễu hoa phơ phẩy nước,
Đôi ba tiếng yến cách lầu không.
Lúc thời bến nước xem mây nổi,
Có buổi bên lầu thả ngựa rông.
Sớm tối chàng Vương lên đó tạm,
Hẳn giờ Dữu Lượng ngóng trăng trong.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Lầu Tương Dương dưới bóng cây,
Nước nằm phẳng lặng, trải đầy lá sen.
Nghìn muôn bông liễu chấm lên,
Bên lầu, oanh hót vang rền nơi đâu.
Mây trời, đứng ngắm hồi lâu,
Mỗi ngày, thả ngựa trước lầu dạo chơi.
Trên lầu, Vương Xán tới rồi,
Chờ trăng, ông Dữu hẳn ngồi trước hoa...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Lầu Tương Dương cây xanh bóng mát
Sen như tiền, mặt nước phẳng lì
Liễu hoa vạn điểm li ti
Cách lầu oanh hót tiếng thì dăm ba
Có lúc ngắm mây qua bờ nước
Người đưa thư đi trước cửa lầu
Tạm thời Vương Xán khác đâu
Hay như ông Dữu trên lầu chờ trăng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời