27/07/2021 16:47Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quá Tương Dương lâu
過襄陽樓

Tác giả: Nguyên Chẩn - 元稹

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi hongha83 vào 22/02/2009 01:32

 

Nguyên tác

襄陽樓下樹陰成,
荷葉如錢水面平。
拂水柳花千萬點,
隔樓鶯舌兩三聲。
有時水畔看雲立,
每日樓前信馬行。
早晚暫教王粲上,
庾公應待月華明。

Phiên âm

Tương Dương lâu hạ thụ âm thành,
Hà diệp như tiền thuỷ diện bình.
Phất thuỷ liễu hoa thiên vạn điểm,
Cách lâu oanh thiệt lưỡng tam thanh.
Hữu thì thuỷ bạn khán vân lập,
Mỗi nhật lâu tiền tín mã hành.
Tảo vãn tạm giao Vương Xán thượng,
Dữu công ưng đãi nguyệt hoa minh.

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Tương Dương dưới gác bóng cây dăng
Lá nổi tiền sen mặt nước bằng
Liễu trút muôn hoa trên nước chạm
Oanh kêu vài tiếng cách lầu vang
Có khi bến nước xem mây đứng
Mỗi buổi ngoài lầu cưỡi ngựa sang
Sớm muộn chàng Vương lên tạm đấy
Dữu công hẳn đợi lúc ngời trăng
Nguồn: Đường thi tuyển dịch, NXB Thuận Hoá, 1997

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyên Chẩn » Quá Tương Dương lâu