過朱文貞公廟有懷其一

影照山頭潭水湄,
風光不改太平時。
民家作息濠魚樂,
世局升沉野鳥飛。
提劍斯遊殊孟浪,
掛冠往事尚依稀。
戶朱擬築蓮花室,
隱約紺寒傍柳絲。

 

Quá Chu Văn Trinh công miếu hữu hoài kỳ 1

Ảnh chiếu sơn đầu đàm thuỷ my,
Phong quang bất cải thái bình thì.
Dân gia tác tức hào ngư lạc,
Thế cục thăng trầm dã điểu phi,
Đề kiếm tư du thù mạnh lãng,
Quải quan vãng sự thượng y hy.
Hộ chu nghĩ trúc Liên hoa thất,
Ẩn ước cám hàn bạng liễu ty.


Chu Văn Trinh tức Chu Văn An (1292-1370), tự Linh Triệt và Văn Trinh, hiệu Tiều Ẩn, người làng Quang Liệt, huyện Thanh Trì, Hà Nội. Đời Trần Trần Dụ Tông, ông dâng Thất trảm sớ xin chém bảy nịnh thần nhưng không được vua chấp thuận, bèn từ chức về ở ẩn tại núi Phượng Hoàng thuộc Chí Linh, Hải Dương. Khi mất, ông được lập miếu thờ ở Chí Linh và đền thờ ở quê nhà.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Sĩ Lâm

Đầu non rọi bóng bến đầm trong,
Cảnh thái bình xưa rộn mắt trông.
Sinh hoạt nhà dân vui cá lạch,
Thăng trầm cuộc thế liệng chim đồng.
Đeo gươm một dịp thăm ngôi miếu,
Treo mũ nghìn xưa mộ tấm lòng,
Đỉnh núi Liên hoa nhà dựng đó,
Xanh xanh khe nước liễu buông dòng.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lâm Giang

Bóng dọi đầu non bên bến nước
Phong quang chẳng đổi vẫn như xưa
Thăng trầm cuộc thế, chim bay lượn
Thư thả dân tình, cá nhởn nhơ
Treo mũ từ quan, còn phảng phất
Cầm gươm rong ruổi thực không vừa
Họ Chu phòng dựng toà sen đẹp
Thấp thoáng bên đền rặng liễu tơ


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đầu non ánh chiếu đầm trong,
Thái bình không đổi cảnh trông xưa thời.
Dân vui, cá nhởn nhơ bơi,
Thăng trầm cuộc thế chim trời lượn bay.
Đeo gươm thăm miếu dịp đây,
Nghìn xưa treo mũ mộ nay tấm lòng,
Liên hoa thiết dựng nhà hồng,
Suối khe thấp thoáng buông dòng liễu xanh.

15.00
Trả lời