Lỡ việc Đông A vua trẻ dại
Nhà nho phải mượn lưỡi gươm vàng
“Lầu gà” hoạ để hờn vong quốc
“Động Lộc” danh truyền dấu cố hương
Mồ nịnh vùi đâu xương mục nát
Non Văn còn đó đỉnh hiên ngang
Tấm lòng cứu nước sôi dư luận
Về dạy đàn sau nghĩ chửa đang


Nguồn: Thơ Ngô Thì Nhậm, NXB Văn học, 1986
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)