Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Tây Sơn
4 bài trả lời: 2 bản dịch, 2 thảo luận
Từ khoá: vợ (83)

Đăng bởi Vanachi vào 12/08/2006 09:37, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 05/05/2012 10:20

懷內其二

去國亡臣誰似我,
憂家令婦少如卿。
雲山一姓猶相聚,
石室三年亦並行。
松閱嚴冬千嶺秀,
月離濛霧萬川明。
生生願志夫妻約,
十八年前是一生。

 

Hoài nội kỳ 2

Khứ quốc vong thần thuỳ tự ngã,
Ưu gia lệnh phụ thiểu như khanh.
Vân sơn nhất tính do tương tụ,
Thạch thất tam niên diệc tịnh hành.
Tùng duyệt nghiêm đông thiên lĩnh tú,
Nguyệt ly mông vụ vạn xuyên minh.
Sinh sinh nguyện chí phu thê ước,
Thập bát niên tiền thị nhất sinh.[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Sĩ Lâm

Ta kẻ vong thần, riêng chịu phần,
Nàng người lệnh phụ, há nhường ai?
Vân Sơn một họ cùng sum họp,
Thạch Thất ba năm chẳng cách rời.
Từng trải tuyết sương, nghìn núi tốt,
Trăng qua mù khói, vạn sông ngời.
Đời đời nguyện kết duyên chồng vợ,
Mười tám năm qua, tính một đời.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Hoài nội kỳ nhị

Xin cung cấp phần chữ Hán, phục vụ bạn đọc.
懷內其二
去國忘臣誰自我
憂家令婦少如卿
雲山一姓由相聚
石室三年亦並行
松閱嚴冬千領秀
月離曚雾萬川明
生生願志夫妻約
十八年前是一生

Hà Như

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

góp ý

Chữ 忘 trong câu đầu có thể là chữ 亡; chữ 自 trong câu đầu có thể là chữ 似. Đại ý câu được hiểu thế này:
"Là bầy tôi trốn chạy lìa quê hương có ai 'giống như' ta? người phụ nữ nết na lo gia đình ít (có ai được) như nàng". Xin các bác xem lại.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Tạo

Tôi xa bỏ nước ai như tớ
Vợ giỏi lo nhà ít được em
Một họ Vân Sơn thường tụ họp
Ba năm Thạch Thất vẫn đi kèm
Đông sang nghìn núi rừng thông biếc
Mù tạnh muôn sông bóng nguyệt in
Mười tám năm qua rồi một kiếp
Đôi ta những muốn vẹn lời nguyền


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời