27/09/2022 21:17Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoài nội kỳ 2
懷內其二

Tác giả: Ngô Thì Nhậm - 吳時任

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Tây Sơn
Đăng bởi Vanachi vào 12/08/2006 09:37

 

Nguyên tác

去國亡臣誰似我,
憂家令婦少如卿。
雲山一姓猶相聚,
石室三年亦並行。
松閱嚴冬千嶺秀,
月離濛霧萬川明。
生生原我夫妻約,
十八年前是一生。

Phiên âm

Khứ quốc vong thần thuỳ tự ngã,
Ưu gia lệnh phụ thiểu như khanh.
Vân sơn nhất tính do tương tụ,
Thạch thất tam niên diệc tịnh hành.
Tùng duyệt nghiêm đông thiên lĩnh tú,
Nguyệt ly mông vụ vạn xuyên minh.
Sinh sinh nguyệt chí phu thê ước,
Thập bát niên tiền thị nhất sinh[1].

Bản dịch của Nguyễn Sĩ Lâm

Ta kẻ vong thần, riêng chịu phần,
Nàng người lệnh phụ, há nhường ai ?
Vân Sơn một họ cùng sum họp,
Thạch Thất ba năm chẳng cách rời.
Từng trải tuyết sương, nghìn núi tốt,
Trăng qua mù khói, vạn sông ngời.
Đời đời nguyện kết duyên chồng vợ,
Mười tám năm qua, tính một đời.
Nguồn: Ngô Thì Nhậm toàn tập (tập I), NXB Khoa học xã hội, 2003
[1] Làm vợ của những bậc quốc sĩ như Ngô Thì Nhậm, tất phải chịu sự hi sinh lớn lao vô cùng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngô Thì Nhậm » Hoài nội kỳ 2