Vua truyền chiếu chỉ giục vào chầu,
Xe ngựa phóng nhanh hướng Đẩu sao.
Trời sáng sao đêm luôn toả chiếu,
Đất bằng non núi hết nhô cao.
Bừng bừng đuốc sáng, mai truyền đến,
Rầm rập cờ bay, liễu chạm vào.
Nhạc ngựa thâu đêm trong giấc mộng,
Nước Nam cửa khuyết vẳng Quân Thiều.

tửu tận tình do tại