24/05/2022 15:42Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Dạ hành
夜行

Tác giả: Ngô Thì Nhậm - 吳時任

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Tây Sơn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 25/03/2020 22:24

 

Nguyên tác

九霄宣旨催朝使,
馬驟車馳指斗標。
天曙星辰開絢爛,
地夷巖嶺失岧嶢。
煌煌明燭傳梅驛,
旆旆行旌拂柳條。
五夜鸞聲頻入夢,
依稀南闕傍鈞韶。

Phiên âm

Cửu tiêu tuyên chỉ thôi triều sứ,
Mã sậu xa trì chỉ Đẩu tiêu.
Thiên thự tinh thần khai huyến lạn,
Địa di nham lĩnh thất thiều nghiêu.
Hoàng hoàng minh chúc truyền mai dịch,
Bái bái hành tinh phất liễu điều.
Ngũ dạ loan thanh tần nhập mộng,
Y hy Nam khuyết bạng Quân Thiều.

Dịch nghĩa

Vua truyền chiếu chỉ giục sứ vào chầu gấp,
Nhằm hướng sao Đẩu, xe ngựa phóng nhanh.
Trời sáng, sao đêm toả ánh soi rực rỡ,
Đất bằng, núi non hết cảnh chon von.
Bừng bừng đuốc sáng, trạm mai truyền tin đến,
Phơi phới cờ bay, cành liễu chạm vào.
Năm canh, trong mơ, luôn vắng tiếng nhạc ngựa,
Khúc Quân Thiều phảng phất bên cửa khuyết nước Nam.

Bản dịch của Lâm Giang

Vua truyền chiếu chỉ giục vào chầu,
Xe ngựa phóng nhanh hướng Đẩu sao.
Trời sáng sao đêm luôn toả chiếu,
Đất bằng non núi hết nhô cao.
Bừng bừng đuốc sáng, mai truyền đến,
Rầm rập cờ bay, liễu chạm vào.
Nhạc ngựa thâu đêm trong giấc mộng,
Nước Nam cửa khuyết vẳng Quân Thiều.
Nguồn: Ngô Thì Nhậm toàn tập (tập III), NXB Khoa học xã hội, 2005

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngô Thì Nhậm » Dạ hành