Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn)
15 bài thơ
1 người thích
Tạo ngày 21/03/2016 00:21 bởi tôn tiền tử
Ngô Phúc Lâm 吳福臨 (1722-1784) tự Hồng Tích 洪錫, hiệu Thuật Hiên 述軒, người xã Trảo Nha, huyện Thạch Hà, nay là thôn Nam Sơn, thị trấn Can Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Ông là cháu nội của Toản Võ hầu Ngô Phúc Trị, cháu gọi bằng cố của công thần Tào quận công Ngô Phúc Vạn triều Lê Trung Hưng, con thứ ba của Dật Trung hầu Ngô Phúc Bình và Trung thất phu nhân Lê Thị Lựu.

Năm 45 tuổi ông đỗ đệ tam giáp đồng tiến sĩ xuất thân khoa Bính Tuất niên hiệu Cảnh Hưng thứ 27 (1766) đời Lê Hiển Tông. Sau khi thi đỗ, ông được bổ chức Giám sát ngự sử đạo Lạng Sơn. Năm sau (1767) đổi làm Đốc đồng Sơn Tây. Năm Nhâm Thìn (1772) được bổ chức Hiến sát sứ Thanh Hoa. Năm 1775 về kinh làm giám thí thi Hội, thăng chức Tri thị nội thư tả Binh phiên. Năm 1778, Giám thí thi Hội, điều bổ chức Tham chính xứ Sơn Nam.…