Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 21/03/2016 23:02

孤村茅舍

路頭西望水潺湲,
何處人家著石根。
寒樹匝煙深竹往,
疏叢依岸迥蓬門。
桑痲影自垂連渚,
雞大聲相徹隔藩。
不問與鄰誰茅宅,
醇庵原是古鄉村。

 

Cô thôn mao xá

Lộ đầu tây vọng thuỷ sằn viên (vôn),
Hà xứ nhân gia trước thạch căn (côn).
Hàn thụ táp yên thâm trúc vãng,
Sơ tùng y ngạn quýnh bồng môn.
Tang ma ảnh tự thuỳ liên chử,
Kê đại thanh tương triệt cách phiên (phôn).
Bất vấn dư lân thuỳ mao xá,
Thuần am nguyên thị cổ hương thôn.

 

Dịch nghĩa

Đầu con đường nhìn về phìa tây có dòng nước chảy chầm chậm,
Nhà ai đó đắp một bờ kè đá ở nơi ấy.
Trong màn sương khói rặng cây lạnh lẽo vượt lên trên lối đi giữa hàng tre.
Lùm cây thưa men theo bờ sông, xa xa là những căn nhà lá,
Những mảnh vườn dâu gai rủ bóng trên đầm nước liên tiếp nhau.
Giậu thưa không ngăn đựoc, tiếng gà gáy nghe thông làng.
Không cần hỏi hàng xóm là nhà ai,
Nơi ấy có rượu thuần, chính là chốn hương thôn thời xưa đó.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Đức Thọ

Phía tây dòng nước chảy lâm râm,
Kè đá nhà ai đắp nẻo gần.
Cây lạnh màn sương, sâu lối rậm,
Bờ đê lều văng, chụm vài căn.
Dâu gai rủ bóng trên đầm nước,
Gà gáy thông làng, giậu chẳng ngăn.
Chẳng hỏi láng giếng nhà ai đó,
Ấy chốn hương thôn có rượu thuần.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nước chảy chầm chậm dòng về tây,
Ai đắp kè đá nhà chốn đây.
Lối giữa hàng tre sương khói lạnh.
Xa xa nhà lá thưa lùm cây,
Dâu gai phủ bóng trên đầm nước.
Gà gáy xuyên làng giậu chẳng ngăn.
Chẳng hỏi xóm giềng nhà kẻ đó,
Thôn xưa chính chốn có rượu thuần.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đinh Tú Anh

Phía tây đường có dòng kênh chảy,
Kè đá nhà ai đắp chốn nầy.
Tre bụi, cây lùm che lấp lối,
Bờ sông, nhà lá mịt mờ mây.
Liền đầm, bóng nước triền miên hỉ,
Thưa dậu, tiếng gà thông thống hây.
Hàng xóm nhà ai không phải hỏi,
Hương thôn xưa đó rượu thuần đây.


15/3/2024
Chưa có đánh giá nào
Trả lời