Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 21/03/2016 22:52

慶鵬列障

欲飛拳石桌遙空,
勢自連雲色自蔥。
捶翠平分江口樹,
攢青交匝渡頭風。
速流擢響鯨聲外,
遠炤屏翻鷺渚中。
憑眺莫疑樽問夕,
天將勝概助詩雄。

 

Khánh Bằng liệt chướng

Dục phi quyền thạch trác dao không,
Thế tự liên vân sắc tự thông.
Thuỳ thuý bình phân giang khẩu thụ,
Tán thanh giao táp độ đầu phong.
Tốc lưu trạc hưởng kình thanh ngoại,
Viễn chiếu bình phiên lộ chử trung.
Bằng diểu mạc nghi tôn vấn tịch,
Thiên tương thắng khái trợ thi hùng.

 

Dịch nghĩa

Hòn núi tròn nhọn như muốn bay lên giữa không trung,
Thế núi tự nó đã kề mây, sắc núi tự nó xanh rồi.
Màu xanh chia đều cho cả rặng cây nơi cửa sông,
Gió thổi từ bến đò như hoà trộn các khối màu xanh vào nhau.
Phía ngoài lớp sóng kình dường như nổi lên âm thanh của dòng nước xiết,
Bãi cò như tấm bình phong hiện lên phía xa.
Dõi trông xa, chớ hoài nghi chiếc chén có hỏi chuyện chiều tà,
Trời ban cho cảnh đẹp giúp cho thi hứng thêm nồng.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngạn Xuyên Ngô Đức Thọ

Núi tròn như vọt muốn bay lên,
Cùng với mây xanh sắc tiếp liền.
Xanh toả buông đều cây đầu bến,
Gió hoà sóng biếc núi lam nền.
Ngoài lớp sóng kình dòng xiết cuộn,
Bãi cò như chắn chếch cao trên.
Xa trông chớ hỏi chén chiều muộn,
Thắng cảnh trời ban thi hứng thêm!

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Núi tròn như vọt giữa không trung,
Thế núi kề mây sắc biếc lồng.
Gió thổi bến đò hoà khối biếc.
Màu xanh toả rộng cây bờ sông.
Sóng kình ngoài lớp nước dòng xiết,
Xa ngắm bãi cò tựa bình phong.
Xa ngóng chớ nghi chiều chén muộn,
Trời ban cảnh đẹp hứng thêm nồng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời