Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 21/03/2016 22:56

石象浴河

盤屹中流皆似山,
屹然雄鎮海門關。
橫沖震薄風濤際,
突起軒昂宇宙閒。
俯壓蜃樓驚怪水,
立撐鰲柱障狂瀾。
盤阿景界知誰管,
有玉堂仙鬢未班。

 

Thạch tượng dục hà

Bàn ngật trung lưu giai tự sơn,
Ngật nhiên hùng trấn hải môn quan.
Hoành xung chấn bạc phong đào tế,
Đột khởi hiên ngang vũ trụ gian.
Phủ áp thẩn lâu kinh quái thuỷ,
Lập xanh ngao trụ chướng cuồng lan.
Bàn A cảnh giới tri thuỳ quản,
Hữu Ngọc Đường tiên mấn vị ban.

 

Dịch nghĩa

Ngất ngưỡng ngồi giữa dòng sông như hòn núi,
Nhô cao như trấn giữ cửa biển.
Vọt thẳng xông ngang giữa bốn bề sóng gió,
Giữa vũ trụ, đột nhiên dứng dậy hiên ngang.
Cúi xuống đè ép “Thẩn lâu” của thuỷ quai,
Đứng chân vững chắc như cột ngao ngăn chặn những đợt sóng cuồng.
Cảnh sắc Bàn A không biết ai quản đây?
Chỉ có Ngọc Đường thành tiên khi mái tóc còn chưa bạc.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Đức Thọ

Lừng lững trên sông như ngọn non,
Nhấp nhô trấn giữ hải môn quan.
Vọt thẳng xông ngang ngăn sóng gió,
Thênh thang vũ trụ, đứng hiên ngang.
Cúi xuống ép tan loài thuỷ quái,
Đạp chân chống trụ chặn sóng cuồng.
Bàn A cảnh đẹp ai quản nhỉ?
Trần giới thành tiên một Ngọc Đường.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Giữa dòng ngất ngưỡng như hòn non,
Như trấn nhô cao ải hải môn.
Vọt thẳng xông ngang lùa sóng gió,
Hiên ngang vũ trụ nổi lên cồn.
Ép đè cúi xuống loài yêu quái,
Chân vững cột ngao chặn sóng cuồng.
Cảnh sắc Bàn A ai quản nhỉ?
Ngọc Đường chưa bạc tóc như sương.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời