Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/03/2016 22:54

梁馬雙帆

晴江遠眺碧煙徽,
帆影迢迢對岸依。
雙派逼秋轟欲響,
一風歧浪迅如飛。
利名客逐長流轉,
煙雪誰催短笛歸。
聯轡宦遊如得會,
扁舟杯酒看漁磯。

 

Lương Mã song phàm

Tình giang viễn diểu bích yên huy,
Phàm ảnh điều điều đối ngạn y.
Song phái bức thu oanh dục hưởng,
Nhất phong chi lãng tấn như phi.
Lợi danh khách trục trường lưu chuyển,
Yên tuyết thuỳ thôi đoản địch quy.
Liên bí hoạn du như đắc hội,
Biển chu bôi tửu khán ngư ky.

 

Dịch nghĩa

Tạnh sáng sông xa, hừng sáng một làn khói biếc,
Đôi thuyền nhấp nhô cùng dong buồm vào bờ.
Hai tiếng sấm sắp nổ vang trên sông như thúc mùa thu mau đến,
Một cơn gió nổi, con sóng nhanh như bay trào lên.
Lợi danh khách đã phó cả cho dòng nước,
Khói tuyết, ai thôi thúc tiếng sáo bay về?
Nếu được cầm cương dong ngựa cùng làm quan một thời,
Với chiếc thuyền con và chén rượu cùng ngồi trên tảng đá câu.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Đức Thọ

Bừng xa khói biếc, rạng sông xanh,
Buồm chuyển lô nhô, sóng rập rình.
Như giục thu sang, vang sấm nổ,
Gió lên, con sóng vọt bay tranh.
Lợi danh phó cả cho dòng nước,
Khói tuyết ai thúc sáo về nhanh?
Ví được cầm cương cùng dong ngựa,
Thuyền con chén rượu được nhàn thanh.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Sớm làn khói biếc tạnh sông xa,
Thuyền cặp nhấp nhô buồm tới bờ.
Như thúc thu nhanh vang sấm nổ,
Một cơn gió nổi sóng bay qua.
Lợi danh khách phó cho dòng nước,
Khói tuyết ai thôi thúc sáo hoà?
Nếu được cầm cương cùng ruổi ngựa,
Thuyền con chén rượu câu sông xa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời