Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
13 bài dịch

Tác giả cùng thời kỳ

- Tô Thuỳ Yên (86 bài)
- Chim Trắng (197 bài)
- Nguyễn Trung Thu (49 bài)
- Nguyễn Khôi (47 bài)
- Trịnh Cung (23 bài)
Tạo ngày 11/03/2024 23:41 bởi tôn tiền tử
Ngô Đức Thọ (1938-2019) bút hiệu Ngạn Xuyên, quê Hà Tĩnh, có ông nội là chí sĩ yêu nước Ngô Đức Kế (1878-1929). Ông tốt nghiệp khoa Ngữ văn, ĐH Tổng hợp Hà Nội, năm 1967, bảo vệ Tiến sỹ Ngữ văn học chuyên ngành Hán Nôm năm 1995. Năm1996, ông được phong phó giáo sư ngành Ngữ văn học. Từ năm 1982 cho đến năm 2001, tức một năm trước khi nghỉ hưu, ông là Trưởng ban Văn học của Viện Nghiên cứu Hán Nôm. Với 40 sách nghiên cứu (chung và riêng), 156 bài viết, và 30 tác phẩm dịch đã được công bố, Ngô Đức Thọ là một trong những nhà nghiên cứu có số lượng tác phẩm đồ sộ nhất về tư liệu và sử liệu có liên quan đến lịch sử - văn hoá Việt Nam.

 

Thơ dịch tác giả khác