農家嘆

有山皆種麥,
有水皆種秔。
牛領瘡見骨,
叱叱猶夜耕。
竭力事本業,
所願樂太平。
門前誰剝啄,
縣吏徵租聲。
一身入縣庭,
日夜窮笞搒。
人孰不憚死,
自計無由生。
還家欲具說,
恐傷父母情。
老人儻得食,
妻子鴻毛輕!

 

Nông gia thán

Hữu sơn giai chủng mạch,
Hữu thuỷ giai chủng canh.
Ngưu lĩnh sang kiến cốt,
Sất sất do dạ canh.
Kiệt lực sự bản nghiệp,
Sở nguyện lạc thái bình.
Môn tiền thuỳ bác trác,
Huyện lại trưng tô thanh.
Nhất thân nhập huyện đình,
Nhật dạ cùng si bang.
Nhân thục bất đạn tử,
Tự kế vô do sinh.
Hoàn gia dục cụ thuyết,
Khủng thương phụ mẫu tình.
Lão nhân thảng đắc thực,
Thê tử hồng mao khinh!

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Xuân Tảo

Núi cao trồng lúa mạch,
Ruộng nước cấy lúa chiêm.
Trâu vai loét lòi xương,
Vẫn quát tháo cày đêm.
Cố sức chăm đồng ruộng,
Mong đời được ấm no.
Cửa ngoài ai đập mạnh,
Bọn lại đến thu tô.
Nộp mình vào cửa quan,
Roi vọt liền sớm tối.
Ai không sợ bỏ thân,
Biết cách nào sống nổi.
Về nhà muốn nói hết,
Sợ cha mẹ đau lòng.
Người già được kiếm bữa,
Vợ con coi nhẹ không!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lâm trung Phú

Ruộng cao trồng lúa mạch,
Ruộng nước cấy mùa chim.
Trâu lở thấu xương cổ,
Quát la cày đến đêm.
Nghề nông làm kiệt sức,
Miễn ấm êm lòng nguyền!
Ai đập mạnh ngoài cửa,
Tiếng đòi thuế huyện quan !
Nộp thân vào cửa huyện,
Đòn vọt suốt ngày đêm,
Ai chẳng sợ mình chết,
Cách nào để sống yên ?!
Về nhà toan kể hết,
Sợ mẹ cha buồn phiền,
Già lão hiếm no bữa,
Vợ con đói, sự thường !!!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời