梅花絕句其三

聞道梅花坼曉風,
雪堆遍滿四山中。
何方可化身千億,
一樹梅前一放翁。

 

Mai hoa tuyệt cú kỳ 3

Văn đạo mai hoa sách hiểu phong,
Tuyết đồi biến mãn tứ sơn trung.
Hà phương khả hoá thân thiên ức,
Nhất thụ mai tiền nhất phóng ông.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Xuân Tảo

Tin gió sớm về mai nở bông,
Tựa làn tuyết phủ khắp muôn trùng,
Ước gì thân hoá thành muôn ức,
Mỗi gốc mai là một Phóng ông.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lâm trung Phú

Gió sớm đưa tin mai nở hoa,
Đều như tuyết phủ khắp gần xa.
Cách gì thân hoá thành nghìn ức,
Trước mỗi gốc mai ngắm một già !!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Gió sớm đưa về mai trổ bông
Tuyết tan lan toả khắp non rừng
Thân này ước hoá thành muôn ức
Mỗi gốc mai là một Phóng Ông

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Nghe rằng gió sớm hoa mai nở
Mây mù trải khắp bốn phía rừng
Làm sao thân hoá ra ngàn ức
Trước một cây mai một phóng ông

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Gió sớm mai về nghe nở bông,
Tuyết làn phủ đống núi bên trong.
Phương nào thân hoá thành muôn ức,
Trước mỗi gốc mai một Phóng ông.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời