22/01/2021 21:01Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mai hoa tuyệt cú kỳ 3
梅花絕句其三

Tác giả: Lục Du - 陸遊

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi Vanachi vào 22/09/2008 10:40

 

Nguyên tác

聞道梅花坼曉風,
雪堆遍滿四山中。
何方可化身千億,
一樹梅前一放翁。

Phiên âm

Văn đạo mai hoa sách hiểu phong,
Tuyết đồi biến mãn tứ sơn trung.
Hà phương khả hoá thân thiên ức,
Nhất thụ mai tiền nhất phóng ông.

Bản dịch của Nguyễn Xuân Tảo

Tin gió sớm về mai nở bông,
Tựa làn tuyết phủ khắp muôn trùng,
Ước gì thân hoá thành muôn ức,
Mỗi gốc mai là một Phóng ông.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lục Du » Mai hoa tuyệt cú kỳ 3