江梅

梅蕊臘前破,
梅花年後多。
絕知春意好,
最奈客愁何?
雪樹元同色,
江風亦自波。
故園不可見,
巫岫鬱嵯峨。

 

Giang mai

Mai nhuỵ lạp tiền phá,
Mai hoa niên hậu đa.
Tuyệt tri xuân ý hảo,
Tối nại khách sầu hà.
Tuyết thụ nguyên đồng sắc,
Giang phong diệc tự ba.
Cố viên bất khả kiến,
Vu tụ uất tha nga.

 

Dịch nghĩa

Cây mai hé nhuỵ trước tháng chạp
Ra giêng thì nở nhiều hoa
Ý xuân đã rõ ràng là tốt
Nhưng khách vẫn buồn thì làm sao?
Tuyết và cây vốn cùng một màu
Gió làm sông nổi sóng
Vườn nhà cũ không thể thấy được
Vì núi Vu cao chót vót và cây cối um tùm


(Năm 767)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (16 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Tuấn Khải

Trước ngày chạp nhị mai vừa mới ló,
Qua sang năm mai nở đã đầy cành.
Vẫn biết rằng xuân ý tốt xinh xinh,
Nhưng dạ khách buồn tênh sao xiết kể !
Cây với tuyết nguyên cùng một vẻ,
Gió trên sông gợn sóng sẽ nhô đầu.
Cố viên nào thấy đâu đâu,
Núi Vu chót vót một màu xanh om.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hải Đà

Tháng chạp mai hé nụ
Sang năm nở đầy hoa
Biết rằng ý xuân đẹp
Sao khách vẫn sầu a
Cây chung màu tuyết trắng
Gió vờn sóng sông xa
Vườn cũ tìm đâu thấy
Núi Vu cây rườm rà.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Xuân Khánh

Tháng chạp nhuỵ mai vừa hé
Sang năm mai nở đầy cành
Vẫn biết ý xuân xinh đẹp
Riêng lòng lữ khách buồn tênh
Cây và tuyết cùng một sắc
Gió trên sông, sóng bồng bềnh
Vườn cũ nào đâu còn thấy
Núi Vu Cao một màu xanh.


Bản dịch trong "Hồ Quý Ly", NXB Phụ Nữ, do nhân vật Trần Khát Chân dịch.
Ta chẳng muốn làm một mặt trời đỏ
Ôm hết mộng ngày
Ta chẳng muốn làm một ánh trăng bạc
Thâu hết đêm say
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Vũ Cửu Thiên

Tháng chạp mai hé nụ
Sang năm mai đầy cành
Vẫn biết ý xuân đẹp
Sao lòng khách buồn tênh
Cây - tuyết nguyên một sắc
Gió thổi gợn đầu ghềnh
Quay lại nhìn vườn cũ
Chỉ thấy núi Vu xanh.

Ta chẳng muốn làm một mặt trời đỏ
Ôm hết mộng ngày
Ta chẳng muốn làm một ánh trăng bạc
Thâu hết đêm say
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Túc Mỡ

Nụ mai vừa hé cuối năm
Sang năm mai nở cùng trăm hoa cười
Cảnh xuân đẹp ý xuân tươi
Nhưng sao lòng khách chưa vơi mối sầu
Cây pha màu tuyết trắng phau
Gió trên sông gợn sóng đầu lao nhao
Vườn xưa lẩn mất nơi nào
Núi Vu xa tắp vút cao nỗi buồn

11.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Cuối năm mai hé nhị,
Năm mới mai đầy hoa.
Dẫu biết ý xuân tốt,
Vì đâu khách xót xa.
Tuyết, cây màu sắc tiệp,
Sông, gió sóng giao hòa.
Vườn cũ giờ không thấy,
Non Vu ngất rậm ra.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Cao Ngọc

Tháng chạp mai hé nhuỵ,
Sang năm hoa nở nhiều.
Vẫn biết ý xuân đẹp,
Sầu khách biết bao nhiêu.
Cây và tuyết cùng màu,
Gió thổi sông nổi sóng.
Vườn cũ còn thấy đâu
Non Vu cao ngất bóng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Cây mai trên sông

Tháng chạp nhụy mai vừa mới hé
Sang năm mai nở đã đầy cành
Vẫn biết ý xuân xinh xinh đẹp
Riêng lòng lữ khách vẫn buồn tênh
Cây và tuyết cùng một sắc
Gió trên sông, sóng bồng bềnh
Vườn cũ nào đâu còn thấy
Núi Vu cao một màu xanh

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Chi Điền

Tháng chạp đến, nhị mai hé nụ,
Mùa xuân sang hoa nở khắp nơi.
Ý xuân xinh đẹp tuyệt vời,
Mà lòng lữ khách khôn vơi nỗi sầu!
Cây với tuyết vốn cùng một sắc,
Gió trên sông sóng nhấp nhô cao.
Vướn xưa nào thấy đâu nào,
Vu sơn xanh biếc trời cao một màu.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Tháng chạp còn phong nhị,
Năm sang đã nở hoa.
Biết rằng xuân ý đẹp,
Chi xiết khách sầu xa!
Cây tuyết đôi màu lẫn,
Gió sóng lớp sóng hoà.
Vườn xuân vời vợi khuất,
Vu tụ rất nguy nga.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 2 trang (16 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối