Chiều êm gió tắt
Đêm xuân chợt đỡ buốt
Mơ màng cánh mai hé nở
Mây lững lờ
Hoa như tuyết

Đẹp ghê! Cũng buồn ghê!
Chẳng có ai trò chuyện
Chỉ có bầy nhạn đôi hàng
Thấy ta xem
Hoa thưởng nguyệt

tửu tận tình do tại