題靈戶和尚故居

嘆逝翻悲有此身,
禪房寂寞滿流塵。
多時行徑無秋草,
幾日浮生哭故人。
風竹自吟遙入磬,
雨花垂淚共沾巾。
殘經窗外依然在,
憶得山中問許詢。

 

Đề Linh Hộ hoà thượng cố cư

Thán thệ phiên bi hữu thử thân,
Thiền phòng tịch mịch mãn lưu trần.
Đa thì hành kính vô thu thảo,
Kỷ nhật phù sinh khốc cố nhân.
Phong trúc tự ngâm dao nhập khánh,
Vũ hoa thuỳ lệ cộng triêm cân.
Tàn kinh song ngoại y nhiên tại,
Ức đắc sơn trung vấn hứa tuân.

 

Dịch nghĩa

Than khóc tiếc thương cho tấm thân ấy,
Phòng tu vắng lặng bụi đã phủ.
Con đường mòn đã lâu không còn cỏ thu mọc,
Vài ngày trong kiếp sống tạm đã khóc bạn xưa.
Tiếng tre reo và tiếng khánh hoà nhau trong gió,
Nước mưa trên hoa và nước mắt ướt khăn.
Bên cửa sổ vẫn còn những cuốn kinh cũ,
Nhớ trong núi đã cùng thày gặp gỡ chuyện trò.


Linh Hộ hoà thượng thân thế không rõ.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Khóc đau buồn tiếc thương thân ấy
Phòng vắng không đã dấy bụi mờ
Đường mòn không cỏ nằm trơ
Trong đời sống tạm khóc hờ bạn xưa
Tiếng tre, khánh gió đưa vi vút
Mưa trên hoa như nước mắt tràn
Bên song vẫn cuốn kinh tàn
Nhớ xưa trong núi luận bàn nhiều phen

tửu tận tình do tại
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Buồn than vì có thân này,
Phòng thiền vắng lặng, bụi bay lững lờ.
Lối đi, cỏ úa nằm trơ,
Cõi đời tạm bợ, khóc hờ người xưa.
Khánh vang hoà trúc gió đưa,
Mưa hoa dòng lệ thấm vừa ướt khăn.
Bên song, kinh vẫn nằm lăn,
Nhớ xưa được gặp hỏi thăm bao lần...

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Than thở buồn đau tại có thân
Phòng tu tĩnh lặng phủ hồng trần
Đường đời lắm lúc trơ thu thảo
Cuộc thế bao phen khóc cố nhân
Gió trúc giọng ngâm hoà tiếng khánh
Mưa hoa nước mắt đọng dầm khăn
Tàn kinh còn đó bên song cửa
Nhớ chốn non sâu gặp mấy lần

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Than hận đau thương bận tấm thân
Phòng tu vắng vẻ đám hồng trần
Lối mòn lắm lúc trơ thu thảo
Đời tạm bao ngày khóc cố nhân
Gió trúc xa ngân hoà tiếng khánh
Mưa hoa ứa lệ ướt dầm khăn
Kinh tàn bên cửa còn như cũ
Trong núi thăm nhau nhớ những lần


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Than khóc tiếc thương cho tấm thân,
Phòng tu vắng lặng phủ hồng trần.
Đường mòn lâu lắm trơ thu thảo,
Kiếp tạm đôi ngày khóc cố nhân.
Tre khánh hoà nhau trong tiếng gió,
Mưa hoa và lệ ướt đầm khăn.
Bên song còn những bao kinh cũ,
Nhớ núi cùng thày gặp mấy lần.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời