09/12/2021 06:03Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề Linh Hộ hoà thượng cố cư
題靈戶和尚故居

Tác giả: Lưu Vũ Tích - 劉禹錫

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 25/04/2014 16:15

 

Nguyên tác

嘆逝翻悲有此身,
禪房寂寞滿流塵。
多時行徑無秋草,
幾日浮生哭故人。
風竹自吟遙入磬,
雨花垂淚共沾巾。
殘經窗外依然在,
憶得山中問許詢。

Phiên âm

Thán thệ phiên bi hữu thử thân,
Thiền phòng tịch mịch mãn lưu trần.
Đa thì hành kính vô thu thảo,
Kỷ nhật phù sinh khốc cố nhân.
Phong trúc tự ngâm dao nhập khánh,
Vũ hoa thuỳ lệ cộng triêm cân.
Tàn kinh song ngoại y nhiên tại,
Ức đắc sơn trung vấn hứa tuân.

Dịch nghĩa

Than khóc tiếc thương cho tấm thân ấy,
Phòng tu vắng lặng bụi đã phủ.
Con đường mòn đã lâu không còn cỏ thu mọc,
Vài ngày trong kiếp sống tạm đã khóc bạn xưa.
Tiếng tre reo và tiếng khánh hoà nhau trong gió,
Nước mưa trên hoa và nước mắt ướt khăn.
Bên cửa sổ vẫn còn những cuốn kinh cũ,
Nhớ trong núi đã cùng thày gặp gỡ chuyện trò.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Khóc đau buồn tiếc thương thân ấy
Phòng vắng không đã dấy bụi mờ
Đường mòn không cỏ nằm trơ
Trong đời sống tạm khóc hờ bạn xưa
Tiếng tre, khánh gió đưa vi vút
Mưa trên hoa như nước mắt tràn
Bên song vẫn cuốn kinh tàn
Nhớ xưa trong núi luận bàn nhiều phen
Linh Hộ hoà thượng thân thế không rõ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lưu Vũ Tích » Đề Linh Hộ hoà thượng cố cư