踏歌行其四

日暮江頭聞竹枝,
南人讙樂北人悲。
自從雪裏唱新曲,
直至三春花盡時。

 

Đạp ca hành kỳ 4

Nhật mộ giang đầu văn trúc chi,
Nam nhân hoan lạc bắc nhân bi.
Tự tòng tuyết lý xướng tân khúc,
Trực chí tam xuân hoa tận thì.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Trúc chi văng vẳng đầu sông
Gieo sầu khách bắc, vọng trông quê nhà
Tuyết rơi điệu mới ai ca
Ca cho đến hết xuân, hoa tận tàn.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Bến nước chiều hôm vẳng trúc chi,
Người nam hoan lạc, bắc sầu bi.
Tự theo mưa tuyết ca bài mới,
Cho đến tàn xuân hoa mãn kỳ.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Xế chiều, "Trúc chi" vẳng đầu sông,
Người nam hoan lạc, bắc não lòng.
Tuyết rơi hoà điệu bài ca mới,
Cho đến tàn xuân, cuối mùa bông.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Chiều tối đầu sông nghe tiếng hát
Người nam vui vẻ, bắc u sầu
Bỗng từ trong tuyết vang tân khúc
Xuân tận hoa tàn chửa hết đâu

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Chiều nghe bài Trúc chi vừa hát
Người nam vui, người bắc buồn so
Tuyết rơi bài mới hoà ca
Suốt trong ba tháng xuân hoa héo tàn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Chiều xuống đầu sông nghe điệu trúc
Người nam vui người bắc ưu phiền
Từ khi trong tuyết hát bài mới
Xuân hết là hoa tàn tự nhiên.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trúc chi chiều xế vẳng bờ sông,
Hoan lạc người nam, bắc não lòng.
Mưa tuyết tự theo ca khúc mới,
Tàn xuân cho đến mãn mùa bông.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời