28/06/2022 13:21Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đạp ca hành kỳ 4
踏歌行其四

Tác giả: Lưu Vũ Tích - 劉禹錫

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 19/11/2006 18:54

 

Nguyên tác

日暮江頭聞竹枝,
南人讙樂北人悲。
自從雪裏唱新曲,
直至三春花盡時。

Phiên âm

Nhật mộ giang đầu văn trúc chi,
Nam nhân hoan lạc bắc nhân bi.
Tự tòng tuyết lý xướng tân khúc,
Trực chí tam xuân hoa tận thì.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Trúc chi văng vẳng đầu sông
Gieo sầu khách bắc, vọng trông quê nhà
Tuyết rơi điệu mới ai ca
Ca cho đến hết xuân, hoa tận tàn.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lưu Vũ Tích » Đạp ca hành kỳ 4